POMÁHÁME TAM,

KDE JE TŘEBA

320506/5500 RB

NADAČNÍ FOND HEAVEN

transparentní účet

O NÁS

PROJEKTY

ŽÁDOSTI

KONTAKT

NOVINKY

POMÁHEJ

O NÁS

Nadační fond pro hasiče je samostatným projektem nadace HEAVEN a je určen profesionálním

odborným i dobrovolným hasičům a záchranářům.

Být hasičem či záchranářem, není jen povolání je to i poslání. Hasiči a záchranáři nepomáhají jen

při požárech, ale i při živelných pohromách, povodních, haváriích, technických problémech,

zachraňují zvířata, evakuují lidi. Pomoc je různorodá a oni sami nasazují životy pro ostatní

spoluobčany. Takováto záslužná činnost, je tak obrovským skutkem, který nelze slovy vyjádřit.

Tito lidé zároveň vychovávají děti, chodí do škol, organizují tábory, plesy, našim dětem

organizují různorodé aktivity a kroužky, pomáhají ve školách a pečují a starají s o hasičskou

historii..

NAŠE PROJEKTY

Vážení,

 

     chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za finanční pomoc pro našeho úžasného syna Sebíka na velmi potřebné neurorehabilitace TheraSuit, na které dojíždíme od Sebčovo dvou let. Díky těžkému kombinovanému postižení je velmi důležitá intenzita a četnost cvičení. Sebík je velký bojovník. Velmi obdivuji jeho schopnost poprat se s tak náročným programem, který každý den musí absolvovat. Sebíka trápí mentální postižení, spastická diparéza DMO, oční vada a trupová hypotonie. Přes veškeré bolístky, se kterými se Sebík potýká, tak je to veselý, životem nabytý lumpík, s tím nejlepším bráškou na světě. Jsou to dva parťáci a je krásné pozorovat, jak nádherné pouto mají mezi sebou. Se Sebčou jezdíme každý den na terapie a 5 x ročně na intenzivní neurorehabilitace TheraSuit do Centrum Hájek u Rokycan. Samozřejmě pokud finance dovolí Díky Vaší pomoci, štědrosti a laskavému srdíčku, můžeme Sebíkovi dopřát další pobyt a opět ho dál posunout k vysněnému cíli, postavit se na vlastní nožky, chytit brášku za ruku a ujít alespoň pár samostatných krůčků. To je vlastně i náš velký sen. Vidět Sebíka spokojeného a šťastného, jako rodiče pro to musíme udělat vše co je v našich silách.

 

    Jsme vděčni za ten hřejivý pocit, že na to vše nemusíme být sami a velmi si Vaši pomoci vážíme.

 

 

     S pozdravem

 

 

 

    Sebík s rodinou

Dobrý den,

 

     ráda bych touto cestou velice  poděkovala nadačnímu fondu Heaven a panu  Ondřeji Kurišovi za úžasnou a hlavně rychlou finanční  pomoc pro mého těžce postiženého syna Matěje Macourka .

     Když jsem se o možnosti  oslovit nadační fond Heaven dozvěděla v centru Hájek od mé dlouholeté kamarádky Evy Kyselové maminky postižené Karolínky Kyselové, které váš NF již opakovaně pomohl, zkusila jsem i já napsat žádost na  NF Heaven pro mého syna Matěje na částku

45 000,- Kč, která nám chyběla na zakoupení speciálního kočárku JOSI Wismi .

     Celková cena tohoto vozíku / kočárku  je 96 226,-Kč.

Nadační fond nám vyšel vstříc a naší žádosti vyhověl .

Naše radost  je obrovská , jsem překvapená a velice vděčná i za přislíbenou opakovanou pomoc, kterou nám pan Ondřej Kuriš  nabídl .

 

     Mnohokrát děkujeme.

 

     Děkujeme ,že pomáháte :-P

 

 S  pozdravem Matěj a Blanka Šteflová - maminka

SIMULACE NEHODY

Simulace dopravní nehody

Naše nadace pomáhá organizovat a simulovat dopravní nehody, jak automobilů tak letadel. Nikdo z nás si neumí představit jak velká zátěž a zodpovědnost je být záchranářem nebo hasičem.  Je pro nás velkou pomocí když nám darujete Váš starý automobil, autobus, letadlo, motocykl...na tom všem si tito odvážní lidé mohou natrénovat skutečnou záchranou akci, kterou pak mohou aplikovat v terénu a tím zkvalitnit svou profesi a pomoci zachránit více životů.

K dispozici máme i psychologa který může pomoci nést tíhu této profese, ale zároveň pomáhá jak obětem tak i rodinám, při dopravních, živelných a jiných katastrofách.

Samotná simulace musí být velmi pečlivě naplánována a probíhá tak, že se zrealizuje skutečná dopravní nehoda, při níž jsou aktivní i záchranné složky zdravotní pomoci, vše je realizováno v souladu s odbornou metodikou. Na samotnou akci jsou třeba figuranti, záchranné složky, psycholog, technické zázemí, automobil apod. Správný výběr místa dopravní nehody již závisí na samotné simulaci, zda jde o vlakovou, automobilovou či jinou dopravní nehodu. Simulovat lze spousty případů, zraněný chodec, cyklista, zaklínění v automobilu či autobusu apod. Takto si mohou záchranáři vyzkoušet možnosti, které mohou v reálném čase nastat, vyzkoušet si záchranářské pomůcky ve skutečné akci a tím docílí perfektní kvalifikace při skutečném zásahu. Rychlost hraje při nehodě největší roli a rychlost získáme při cvičení a simulaci různých dopravních nehod. Pokud je tým záchranářů dobře připraven, pomůže zachránit více životů.

NOVINKY

NF HEAVEN ROZŠIŘUJE svoji působnost

Změna je život

Do dnešního dne bylo naší nejvyšší aktivitou a prioritou pracovat s hasiči a záchranáři. V těžké situaci která nastala při epidemii COVID-19, v nelehké době, která byla zkouškou pro nás všechny, jsme byli osloveni i mimo aktivity naší nadace.

 

Konkrétně nás oslovila Brněnská dětská onkologie, která přes naše velké překvapení i přes medializaci v médiích neměla dětské povlečení pro onkologické centrum. Naše reakce byla okamžitá! Vyžádali jsme si informace o tom, co potřebují pro děti a vše jsme zakoupili a darovali za naší nadaci. Naše velká radost byla, když mluvčí brněnské nemocnice poslala děkovné dopisy a fotografie šťastných dětí a rodičů v nových veselých postýlkách.

 

Thomayerova nemocnice - při nedostatku zdravotních potřeb při COVID 19 - nás oslovila nemocnice, zda nemáme jakékoliv množství roušek, který bychom mohli poskytnout pro zdravotnický personál. Darovali jsme 300 ks roušek, které jsme ušili pro zaměstnance a které jim velmi chyběli. Chtěli jsme jim v této nelehké době udělat radost, proto jsme vybrali zajímavé látky a motivy.  Naši pracovníci se ihned vrhli do práce a roušky ušili. Opět nás zahřála u srdce ta vřelost, radost a potěšení, když nám zasílali fotografie...

 

Z důvodu komplikované a pro nás všechny neznáme nemoci COVID 19 jsme pomáhali Onkologickým centrům po celé ČR - silně hendikepovaným dětem a jejich rodinám.

Nejedná se pouze o  krátkodobou pomoc!

Nadále vyvíjíme aktivity a snažíme se dětem i rodinám ulehčit jejich životní situaci.

JAK POMOCI

 

V dnešní nelehké době, kdy světem zmítají turbulentní změny a mají za následek hospodářskou krizi, vysokou inflaci s dopadem na zdražování základních lidských potřeb, není jistě překvapením, že se mnoho lidí dostalo do tragické životní situace.

A potřebují zejména:

Léky.

Zdravotnické potřeby.

Potřeby pro handicapované.

Obědy pro děti ve školách.

Obědy pro děti ve školkách.

Jídlo.

Finanční podporu pro naplnění základních potřeb.

Všemi těmito aktivitami se naše nadace bude dále zabývat a to v mnohem větším záběru i v dalších nadcházejících letech.

 

Zaměřujeme se na cílenou a dlouhodobou pomoc, která je transparentní jak pro dárce tak příjemce. Všechny dary jsou vždy konkrétně a cíleně namířeny pro co největší pomoc.

 

Rádi bychom pomohli zvýšit standart, rodinám které naši pomoc skutečně potřebují a tak mi sami s velkou péči kontrolujeme zda dar je opravdu efektivně zacílen.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

Jednotka sborů dobrovolných hasičů (JSDHo, JSDHp) či její zřizovatel/obec.

Sdružení, spolek.

Organizace dobrovolných hasičů organizovaná ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska či
v České a Moravské hasičské jednotě.

Jiný typ hasičské organizace, která má hasičskou a záchranářskou práci uvedenou ve stanovách (např. hasičská škola) Případně také rozpočtová organizace (HZS ČR) nebo podniková organizace (HZSp).

Do Hasičského fondu lze podat maximálně jednu žádost ročně!

 

Z HASIČSKÉHO FONDU NELZE HRADIT

 

Náklady na aktivity mimo území ČR.

Nadace nemůže poskytnout příspěvky zpětně.

Hasičský fond není určen k úhradě dluhů.

PROCES ŽÁDOSTI

Jednotlivé žádosti posuzuje odborná komise, která vydává doporučení pro správní radu Nadačního fondu Heaven. O poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje správní rada Nadačního fondu Heaven.

pomáháme, pomáhejte s námi

320506/5500 Raiffeisen bank

Přispějte na transparentní účet:

Děkujeme

NEWSLATTER,

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Předseda správní rady

Správní rada

Revizor

Ondřej Kuriš

Ondřej Kuriš

Petr Přitasil

Jiřina Šubertová

Jiřina Šubertová

Kateřina Šubertová

Nadační fond HEAVEN

Copyright © Všechna práva vyhrazena, develop by DUMI.cz